Share

İhale İlanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

KİRA İHALE İLANI

              Adıyaman Belediyesi Başkanlık Makamından alınan  02.04.2018 tarih  ve 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 ve 38 nolu onay belgelerine istinaden mülkiyetleri Belediyemize ait değişik adreslerde bulunan dükkan, büfe, minibüs yazıhanesi, kafeterya-pastane, çayevi, küçük ve büyük baş hayvan barınak yerleri, fırın, satış üniteleri ve lokanta yeri mevcut haliyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a, 36. ve müteakip maddeleri gereği kapalı teklif ihale usulü ile ayrı ayrı kira ihaleleri yapılacaktır.

              Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden temin edilebilir veya görülebilir.

             İhale, Belediyemiz Encümen toplantı salonunda 25.04.2018 Çarşamba günü saat 14:00’te Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a, 36. ve müteakip maddeleri gereği kapalı teklif ihaleusulü ile ayrı ayrı kira ihaleleri yapılacağından ilgililerin en geç 25.04.2018 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak olan müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Oluşturulma Tarihi : 18.04.2018