a
0(416) 216 17 20
Çağrı Merkezi
ORGANİZASYON ŞEMASI
   • Özel Kalem Müdürlüğü
   • Hukuk İşleri Müdürlüğü
   • Başkan Yardımcısı M.Said KUTLU
    • Mali Hizmetler Müdürlüğü
    • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
    • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
    • Hal Müdürlüğü
    • Strateji Geliştirme Müdürlüğü
   • Başkan Yardımcısı A.Vechi Yüksek
    • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
    • Bilgi İşlem Müdürlüğü
    • Yapı Kontrol Müdürlüğü
    • Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
    • Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
   • Başkan Yardımcısı Mehmet Durmuş
    • Veteriner Müdürlüğü
    • İtfaiye Müdürlüğü
    • Mezarlıklar Müdürlüğü
    • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
    • Yazı İşleri Müdürlüğü
    • Zabıta Müdürlüğü
   • Başkan Yardımcısı Reşit BİLGİN
    • Fen İşleri Müdürlüğü
    • Destek Hizmetleri Müdürlüğü
    • Park ve Bahçeler Müdürlüğü
    • Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü
    • Temizlik İşleri Müdürlüğü